Privacy & Disclaimer

Bridgewereld.nl is gericht en nauwkeurig samengesteld. Echter is het bestaanbaar dat de informatie die wordt gedeeld op de website, incompleet en/of gebrekkig is. Het is niet mogelijk om rechten aan Bridgewereld.nl te ontlenen op de gedeelde informatie. Bridgewereld.nl kan ten alle tijden, zonder voorafgaande kennisgeving, alle informatie wijzigen en/of aanvullen.

Het is volstrekt verboden om auteursrechtelijk beeldmateriaal en informatie van Bridgewereld.nl publiekelijk te maken, te kopiëren of te archiveren zonder schriftelijke agreatie van Bridgewereld.nl

Aansprakelijkheid 

Schade die het gevolg is van beslissingen en/of handelingen, onderbouwd door onze gedeelde informatie, accepteren wij niet. Daarbij erkennen wij geen responsabiliteit voor het potentiële niet of slecht functioneren van de website. Bridgewereld.nl gebruikt links die naar externe websites verwijzen. Deze websites beheren wij niet. Derhalve accepteert Bridgewereld.nl geen aansprakelijkheid over de kwaliteit, de inhoud en het functioneren van die websites.

Cookies

Bij Bridgewereld gebruiken we cookies. Cookies zijn tekstbestanden, die automatisch worden gesitueerd op uw harde schijf. Deze tekstbestanden bedragen geen persoonlijke informatie en worden enkel gebruikt voor de kennisgeving over uw bezoek aan onze website. Opdat u het optimale uit Bridgewerld.nl wilt halen, dient u de cookies te accepteren.

Privacy

Bridgewereld.nl maakt gebruik van advertentiebedrijven die bij uw bezoek aan de website advertenties laten zien. Gebeurlijk ziet u advertenties waar u geen belangstelling voor heeft. De advertentiebedrijven gebruiken uw persoonlijke gegevens niet, zij maken uitsluitend gebruik van informatie van uw bezoek aan onze website.

Indien de wet of ons beleid daartoe aanleiding geven, houdt Bridgewereld.nl ten alle tijden het recht deze privacy & disclaimer te wijzigen. Desgelijks is deze privacy & disclaimer louter geldig voor Bridgewereld.nl en niet voor de websites waar u naar door wordt verwezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.